dimarts, 5 de juliol del 2016

SESSIÓ DEL 19 de maig de 2016: LA DIVERSITAT DE LES FAMÍLIES I L'ENTORN

FEAC Infantil          

“Les famílies i la Comunitat.
A tu qui t’ha tocat?”


-      Som conscients de la diversitat de la societat d’avui dia?  A la feina, a l’escola, al barri, a la botiga...
-      Quan nosaltres érem petits... qui eren els diferents?
S’ha normalitzat aquesta percepció?
-      Responem amb tolerància davant les altres famílies?
Ho transmetem als fills?
-      Com veuen els nostres nens als altres nens?

Van ser les preguntes i reflexions centrals als tema de la sessió. Les nostres vivències personals i familiars, els nostre dia a dia educant als fills...
Les monitores vam passar uns vídeos molt il·lustratius que amb molta finesa tracten temes importants de fons: la intolerància, la solidaritat, l’empatia, el respecte... inclús la crueltat en diverses situacions! Són documents de treball, centren el tema però són massa cruels per quedar-nos només en ells... Cal diàleg, explicacions i treball empàtic

             Aquestes són les conclusions a les que vam anar arribant:

-      La diferència s’ha de treballar des de tots els àmbits.
-      La diferència ens pot, i ens ha d’ajudar a millorar-nos com a persones.
-      Cal anar parlant amb els nens durant totes edats de les nostres diferències... de totes! Unes són més evidents i d’altres menys (dificultats d’aprenentatge, comportaments socials atípics...)
-      Cal treballar el valor de la tolerància des del diàleg continu.
-      Ens cal anar recordant una màxima: la meva llibertat acaba quan comença la teva.

Si voleu ampliar o recordar aspectes del tema treballat... o veure-ho en família:

1.- Vídeos:
-For the birds.

-Por cuatro esquinitas de nada

-El cazo de Lorenzo

-The present

-Curt sobre prejudicis racistes2.-Webs:
-http://www.Mihijodwn.com/  Pàgines d’acompanyament i guia per a pares amb Síndrome de Down.

-http://www.educacion.navarra.es /  Materials de consulta de temàtica familiar.

-http://www.superpadres. com /   Temàtica familiar en general.

FEAC Primària       


“Tipus de famílies.
Com canvia el món!”

Vam començar la sessió pares-mestres amb una lectura en la qual la conversa entre un avi i la seva néta fa adonar al primer que han canviat moltes coses a la societat d’avui en dia i en concret, la diversitat de famílies. Però la diversitat, especialment la que pot provocar rebuig, la trobem en molts àmbits:

1.    Cultural: estrangers, refugiats,...
2.    Amb dificultats acadèmiques significatives
3.    Discapacitats físiques, minusvàlues,...
4.    Nens adoptats
5.    Nens amb pares separats
6.    Tendència sexual no-heterosexual
7.    ...
Diversitat: tot el que s’aparta del que considerem que és “normal”, habitual. És un concepte canviant. La diversitat deixa de ser-ho si augmenta el nombre de persones que la tenien.


Vam parlar força de si ens consideràvem tolerants, fins a quin punt per a cadascú.

Respecte a la gran diversitat de famílies que es pot trobar actualment, el que realment és comú a totes elles és la funció de protecció i responsabilitat dels adults sobre els fills. Mai hauríem de perdre de vista que els fills haurien de ser la prioritat absoluta en el moment de formar la família o continuar mantenint-la.
Citant a David Cirici:
“La família per sempre encara és el model desitjable mentre la realitat s’entossudeix a dir-nos que no és així. Que en més de la meitat dels casos no és així.”
Vam acabar amb el vídeo For the Birds, de Pixar, que tracta sobre la intolerància, en general. Us el recomanem perquè en tan sols tres minuts reflecteix els processos que es poden donar en qualsevol col·lectiu quan detecta algú que és “diferent”:
o   Apareix algú diferent. Diversitat. A partir d’aquí:
§  La burla, que és una agressió relacional
§  Ens en apartem. S’exclou a l’estrany
§  Agressió física al que és diferent
§  Importància dels que animen als agressors: tenen un paper fonamental en seguir rebutjant
o   Conseqüències que se’ns poden girar en contra
o   Rebre el càstig merescut. Sovint és el que desitja l’agredit.
Moltes gràcies a totes les famílies FEAC!!!