dilluns, 18 de març del 2019

Resum 2a trobada CEF 2018-19


El 7 de març vam fer la segona trobada del Créixer en Família.
Havíem anunciat que, en aquesta ocasió, els pares i mares seríeu “especials protagonistes” i a continuació us en expliquem el motiu.
El curs vinent, totes les escoles han de tenir enllestit/actualitzat el seu Projecte de Convivència sota els paràmetres de demana el Departament d’Educació.


Aquest Projecte de Convivència és un document que recull les accions que els centres educatius desenvolupen per capacitar tota la comunitat escolar per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes. Entre altres continguts, ha d’incloure una diagnosi del centre en quant a convivència feta a través de les “eines de sensibilització”, que s’apliquen en aquesta primera fase als diferents sectors de la comunitat escolar: alumnes, pares, professors i personal d’administració i serveis.


El procediment proposat pel Departament és que cada sector reflexioni de manera separada, per fer posteriorment una posada en comú.

Vam decidir que els pares i mares del CEF fossin els representants del sector dels pares per tal de treballar aquesta eina de sensibilització.

En la sessió del 2n trimestre hem estat fent una reflexió profunda, primer individual i després compartida amb el grup, de com entenem la convivència, la seva importància, els seus condicionants, qui n’és responsable dins de l’escola, què s’està fent bé, què es pot millorar, ...


Vam iniciar la trobada, com sempre, amb una lectura que donava entrada al tema: una tutora demana entrevista a través de l’agenda a uns pares al cap de poc d’iniciar el curs. Aquests, sorpresos, fan diverses hipòtesis de quin deu ser el motiu d’aquesta convocatòria inesperada. Una d’elles: que el seu fill pugui ser protagonista d’algun conflicte de convivència. 


Posteriorment vam posar en pràctica l’ ”eina de sensibilització” per a pares: graduar unes afirmacions segons el grau d’importància que cadascú hi donava, per seleccionar les més importants, en petit grup, i posteriorment triar-ne algunes en gran grup.


Aquí teniu unes imatges del grup de pares i mestres de Primària durant la sessió.



 

 
El tema, des del punt de vista dels pares, va permetre reflexionar sobre la importància de la convivència, de quines repercussions ens trobem a l’escola si les famílies no comencen a posar-se límits als fills des de ben petits, i què ha de seguir treballant l’escola respecte aquest tema perquè una de les característiques de l’ésser humà és que és social.